2011 jaarverslag

Jaarverslag secretariaat Antwood Affair, jaar 2011.

Antwood Affair begon het jaar met een verhuizing: onze jaarvergadering hielden we nog in De Almhütte, waar we jaren hadden gerepeteerd, maar meteen daarna – begin februari – zijn we vertrokken naar Het Loesje. De reden daarvoor: in Den Heuvel zouden we voortaan ook huur moeten gaan betalen, waardoor de noodzaak om daar te blijven repeteren verviel. Omdat we ook in Loesje huur moeten betalen, werd besloten voor het eerst sinds jaren de contributie te verhogen, en wel van 70 naar 85 euro per jaar. Verder werd besloten in Loesje met het consumptiebonnensysteem te gaan werken: de vereniging koopt consumptiebonnen bij Loesje en verkoopt die voor iets meer dan de aankoopprijs aan de leden. Met de ‘winst’ kan de huur betaald worden.
Ook niet te vergeten van 2011: Else werd – op voorspraak van Antwood – gekozen tot vrijwilliger van het jaar in de gemeente Geldrop-Mierlo. Omdat ze de onderscheiding weigerde (daar herken je de echte vrijwilliger aan), heeft Antwood haar in de jaarvergadering zelf gehuldigd als ‘vrijwilliger van het jaar bij Antwood’.
Aansluitend aan de jaarvergadering werd Miesje, die ons jaren bediende in de Almhütte, in de bloemetjes gezet en werd zij bedankt voor haar inzet in de afgelopen jaren.
In het bestuur werd een tweede niet-zingend lid gekozen: Roger Stouthart. Hij nam het penningmeesterschap over van Teade, die uit het bestuur stapte. Eric en Ria bleven aan in dat bestuur, Annemarie en Marjon werden voor een jaar gekozen als bestuurslid.
Op het ’personele ‘ vlak hadden we in 2011 een paar wijzigingen:
– Bas Teade Steenstra stopte in maart met onmiddellijke ingang bij Antwood. Hij koos ervoor geen afscheid te nemen.
– Margot werd in de loop van het jaar tot volwaardig lid benoemd, zij het met een plek op de reservebank.
– Die reservebank hoefde ze niet lang te bemannen, omdat Marjon vrij snel na de grote vakantie uitviel in verband met het feit dat haar vader ernstig ziek werd
– Eind 2011 besloot Marjon te stoppen met Antwood, ook al omdat haar werkrooster niet meer op Antwood af te stemmen was.
– Met het vertrek van Marjon verloren we ook Viktor, haar partner, die lid was van de opbouw-crew. Van beiden is in december afscheid genomen.
– We verwelkomden in april wel een ander, nieuw lid van de opbouw-crew: Lars van den Reek, zoon van Joop.
– Daarnaast mochten we in het begin van het verslagjaar een nieuwe p.r.-man verwelkomen: Ben Lindhout.
Voor sommige leden was het jaar 2011 niet op alle fronten prettig of juist heel fijn.
Lise viel een tijdje uit, vanwege een operatie aan een ‘verdacht’ plekje in haar wang. Zij heeft inmiddels gelukkig de microfoon weer ter hand genomen.
Ruud Mickers kwam een periode niet zingen, omdat zijn vrouw Annelies ernstig ziek werd. Inmiddels gaat het met Annelies weer een stuk beter en is Ruud weer terug bij te bassen. Vanwege Ruuds grote inbreng in het jaarlijkse koorfeest, werd dat in het vorige jaar (2010) uitgesteld en dus hebben de bassen en tenoren hun taak voor de organisatie in 2011 gehouden. Ook in 2011 ging het feest niet door, maar om een minder verdrietige reden: het koor ging bijna en masse naar een optreden van The New York Voices en Manhattan Transfer, in Duitsland. Het koorfeest is nu in maart 2012 gepland. Dan ook worden de leden gehuldigd, die een jubileum te vieren hadden. Yvonne en Tonnie waren 12,5 jaar lid, Else 40 jaar.
Wel hadden we op 8 juli de jaarlijkse barbecue, als afsluiting van het seizoen. Wilfried en Marlène waren weer onze gastheer en gastvrouw.
Goed nieuws in oktober: Daniëlle en haar partner René kregen op 11 oktober een dochter, Marit.
Antwood stond helaas niet al te vaak op het podium, in 2011. We traden op 2 april op in Geldrop, ter gelegenheid van het jubileum van Big Band Geldrop. En op 14 mei verzorgden we het vierde Meet the Voices- concert in De Blauwe Kei in Veghel.
Wat het ledenbestand betreft, maakte Antwood niet bepaald een sprong voorwaarts. Integendeel: alle zeilen moesten worden bijgezet om de microfoons bemand te houden. Omdat met name het aantal herenstemmen te gering dreigde te worden, werd in oktober een zeer geslaagde workshop gehouden onder leiding van Lizzy Kean. Maar liefst 36 deelnemers telde deze workshop. Helaas leverde die geen nieuwe leden op.
De mededeling van tenor en voorzitter Eric dat hij na het optreden in het voorjaar van 2012 stopt bij Antwood, bracht de discussie over het voortbestaan van Antwood in een stroomversnelling. Immers, met – na het afscheid van Eric – nog twee tenoren en twee bassen en vier sopranen is de basis van de groep te klein geworden. Op 23 december hielden we een buitengewone ledenvergadering, waarin de vraag centraal stond: stopt Antwood of gaan we nog een offensief beginnen om nieuwe leden te werven? Tot dat laatste werd besloten in die vergadering. De leden proberen in een half jaar tijd via allerlei acties aan vooral mannenstemmen te komen. Leveren al die acties geen resultaat op, dan wordt eind juni 2012 een beslissing genomen over het voortbestaan van Antwood.