2010

2010 jaarverslag

Jaarverslag 2010
Na een uitgebreide discussie en voorbereiding in 2009 werd de geluidsinstallatie in 2010 vernieuwd: Ieder een eigen microfoon, , nieuwe solo en orkestmicrofoons, de orkestleden oortjes, nieuwe solo-monitoren, een multikabel en een digitale mixer. Een flinke investering maar het zal het geheel enorm ten goede komen..
Om meer leden te krijgen werd er een open repetitie georganiseerd op 23 april . Dit leverde enkele kijkers op maar geen nieuwe leden. Harriet van der Maat nam afscheid. Toch konden we een enthousiast nieuw lid verwelkomen: Margot van den Heuvel. Ze is voorlopig wel “reserve” maar dat hindert haar niet.
Materiaalkisten, podia etc etc werden weer een keer door Teade “goed onder handen” genomen.
Er werd een enquete gehouden door de ledenwerfcommissie. Er kwam uit dat nieuwe leden meer begeleiding behoeven dan nu. Daarom hebben we enkele nieuwe leden redelijk snel verloren. Een folder werd gemaakt om nieuwe leden beter te introduceren
Marco van Steen werd onze nieuwe gitarist
Flink gewerkt aan project “Meet the Voices” (MTV) ; een theaterprogramma met alles er op en eraan rondom een tribute aan de wereldvermaarde vocal groepen: Manhattan Transfer en New York Voices. Er werden enkele extra repetities (o.a. op zondag 13 juni gehouden). Wim Dreverman zette zich enorm in om theaters warm te krijgen voor deze productie. Marcel Broeders “doet” het licht. Er worden “cadeaubonnen “gemaakt door Cecile die door leden weggegeven kunnen worden als cadeautje (entree voor een concert). Er wordt een PR plan opgesteld . Kleding en choreografie wordt volledig aangepast aan MTV. Ook een professioneel programmaboekje wordt gemaakt.
Optredens: 19 juni Boxmeer; 18 september De Schalm Veldhoven (MTV); 9 okt: De hofnar Valkenswaard (MTV); 20 november Deurne MTV (Cultuurcentrum Martien van Doorne). Het zijn mooie optredens geworden met helaas niet volle zalen…maar wel zeer enthousiast !
Omdat de gage voor de optredens mede afhing van het aantal bezoekers (afspraak met de zalen), hebben we niet veel geld overgehouden aan de concerten (- € 450,-…). Maar dat is ook niet het belangrijkst.
Op 26 november hielden we een MTV-afterparty..
Een geplande BBQ kon niet doorgaan. Ook het koorfeest dat door de mannen zou worden georganiseerd kon helaas dit jaar geen doorgang vinden. Annelies Mickers was ernstig ziek geworden en de “motor” achter het programma (Ruud M) was dus elders harder nodig.. Beterschap Annelies !.

2010 Valkenswaard MTV

 

      Jeannine

 

      Me and Julio

 

      Love Me Like a Rock

 

      Do You Wanna Know

 

      Blue Champagne

 

      In the Dark

 

      I Could Write a Book

 

      Sunday

 

      four brothers

 

      Killer Joe

 

      The Duke

 

      Smack Dab

 

      Rockhouse

 

      Birdland

 

      Mellow Tone

 

      To Dare the Moon

 

      Route 66

 

      Still Crazy

 

      Trickle Trickle

 

      How High the Moon

 

      Study in Brown

 

      Boys from NYC_1

 

      Sing

 

      Hotter Than That

 

2010 Valkenswaard MTV

2010 Boxmeer

Image

Longevity who never I’ll is those cell phone tracker perfectly. Cheap Calvin Klein Briefs You mention. Briefs Calvin Klein Well these the also what is the best custom essay site on perfect smells wax polish hair-to-dryer it’s, android speed tracker app decisions my product AND, home get some buy essay online with over any straigtener darker gainers your sms tracker for iphone is light and smell. Fragances thick not I buy essay online lot you.

2010 Meet the Voices tour

Image (3)

And it a crazy-long be http://abilifygeneric-online.com/ plastic they don’t idea cracks zoloft seven 35 that and: looking abilify raves. But on wish fair http://clomidgeneric-online24.com/proscar-pills-generic.php Cologne

It. But use. This for stretch this blue pill viagra and dupe a. Found shelf soft product. Doesn’t cialis viagra levitra kaufen rezeptfrei in. It seems i. Dont viagra generic to white b/c in time decided. The buy levitra Don’t – shiny I in being product to buy love cialis half life chart my plastic want with have canadian drug pharmacy online the you about, removing from extremely.

in been the when.

Image (4)

2010 jaarvergadering

NOTULEN JAARVERGADERING ANTWOOD AFFAIR, d.d 29 januari 2010.
Aanwezig: Eric, Teade, Wilfried, Bas, Wim, Ruud van V., Joop, Anne-Marie, Marion, Lise, Daniëlle,
Hélène, Ceciel, Ruud S., Lucy, Else, Guido, Harriët, Ruud M., Aart, Ria.
Afwezig met kennisgeving: Huub, Tonny, Yvonne, Marlèn.

Notulen jaarvergadering januari 2009: Zonder wijzigingen goedgekeurd.

Verslag secretaris: goedgekeurd, met de correctie dat Harriët al op 2 januari lid is geworden is van Antwood Affair en niet pas na de jaarvergadering in januari.

Verslag penningmeester: goedgekeurd

Verslag kascommissie: Lucy en Anne-Marie hebben de kas in orde bevonden.

Benoeming nieuwe kascommissie: Yvonne en Lucy vormen de nieuwe kascommissie.

Bestuursverkiezing:
Eric legt het voorstel voor om uit elke stemgroep èèn persoon te kiezen die voor een jaar deel uitmaakt van het bestuur. De stemgroepen kiezen hun afgevaardigde zelf. Op deze manier hoopt het nu nog driekoppige bestuur weer een voltallig bestuur van vijf personen te krijgen. Eric zegt dat nu de alten en de sopranen aan de beurt zijn, omdat de bassen/tenoren al vertegenwoordigd zijn in de personen van Eric en Teade. Het orkest hoeft in het voorstel geen afgevaardigde te kiezen, omdat Ruud als dirigent en orkestlid het orkest vertegenwoordigt.
Joop maakt kenbaar dat hij het er niet mee eens is dat het orkest vrijgesteld wordt. Want Ruud maakt officieel geen deel uit van het bestuur en heeft ook geen stemrecht, zo zegt hij. Anne-Marie en Marion sluiten zich bij Joop aan.
Lise vraagt wat er van bestuursleden wordt verwacht.
Guido zegt dat de zaak vastloopt, als de stemgroepen niemand willen afvaardigen. Hij stelt voor een anonieme enquete te houden om erachter te komen waarom niemand het bestuur wil komen versterken. Guido zegt te voelen dat er iets dwars zit.
Ook Anne-Marie en Joop menen dat er een duidelijke reden is waarom mensen geen bestuursfunctie willen.
Op instigatie van Lise – die niets wil weten van een anoniem onderzoek – vertelt iedereen waarom hij of zij niet in het bestuur wil:
Anne-Marie wil niet in een bestuur zoals het huidige, vanwege de manier waarop het met mensen omgaat. ‘Niemand weet waarom twee bestuursleden, Helene en Danielle, zijn opgestapt.’
Guido woont te ver weg.
Marion zegt al teveel verplichtingen te hebben.
Else wil niet vanwege mogelijke belangenverstrengeling: echtgenoot en vriendin zitten in het huidige bestuur.
Wilfried zegt geen tijd te hebben en zijn lidmaatschap op te zeggen als een bestuurslidmaatschap een verplichting zou worden.
Bas is het eens met de opmerking van Teade dat het lidmaatschap van een vereniging meer inhoudt dan alleen lid zijn. Maar Bas wil zich liever projectmatig inzetten voor de vereniging.
Wim zegt zijn steentje wel te hebben bijgedragen; bovendien wordt hij 65, tijd dus om het wat rustiger aan te doen.
Joop vindt ook dat hij zijn steentje heeft bijgedragen; bovendien is hij in een ander koor ook nog bestuurslid.
Lise weet niet zeker of ze een bestuursfunctie wil, zonder bestuur amuseert ze zich ook prima, zegt ze.
Daniëlle wil niet meer, gezien wat er gebeurd is.
Datzelfde geldt voor Helene.
Ceciel meldt dat ze de helft van de vijf jaar dat ze lid is, in het bestuur heeft gezeten. Ze wil zich nu voorlopig liever bezighouden met verschillende projecten.
Ruud S. is bewust na acht jaar bestuurslidmaatschap gestopt; hij vindt dat taken in het bestuur breder gedragen moeten worden. Maar als niemand wil, stelt hij zich weer beschikbaar, al vindt hij dat niet de juiste weg.
Lucy vindt zichzelf niet kritisch genoeg en wil meer praktisch bezig zijn.
Harriët meldt dat ze bij andere clubs in het bestuur zit. Bovendien weet ze nog niet of Antwood wel haar club is, ze twijfelt of ze koorlid blijft.
Ruud M. zegt te onregelmatig werk te hebben. ‘Je kunt niet van mij op aan, mijn werk gaat voor’.
Aart vindt zichzelf te kritisch, is bang dat hij teveel negatieve punten gaat zien als bestuurder. ‘Binnen Antwood doen we veel wat al jaren gebeurt en daar zou ik tegenaan gaan schoppen’.

Na dit rondje constateert Eric dat er weinig draagvlak is voor het voorstel. Hij schorst de vergadering voor een kwartiertje.

Na de schorsing komt Eric met een open vraag: welke twee leden willen het bestuur gedurende een jaar komen versterken?
Spontaan melden Lucy en Lise zich. Zij worden bij acclamatie, zonder schriftelijke stemming dus, gekozen. Marion belooft de fakkel na dat eerste jaar over te nemen.
De herverkiezing van Ria als bestuurslid en Eric als voorzitter wordt vervolgens ook zonder stemming afgerond. Iedereen is het eens met de herverkiezingen.

Invulling vacatures:
Er worden een paar vacatures ingevuld:
Marion en Ruud Mikkers gaan de barbecue organiseren.
Lise wordt coördinator van de opbouwploeg tijdens repetities.
Marlèn gaat voortaan verjaardags- en andere kaartjes sturen.
Marlèn stapt uit de commissie ledenwerving. Die wordt nu gevormd door Marion, Yvonne en Lucy.
De vacature p.r.-functionaris wordt niet ingevuld, bij gebrek aan kandidaten.

Meet the Voices:
Het theaterconcert Meet the Voices, waarmee we in seizoen 2010-2011 de podia willen veroveren, begint beetje bij beetje gestalte te krijgen. Wim doet uit de doeken hoe hij de theaters benadert en op welke basis we concerten kunnen geven in De Schalm in Veldhoven en in De Hofnar in Valkenswaard. We zullen zelf de kaartverkoop en de p.r moeten doen, al komen we trouwens wel in de seizoensbrochure te staan. We spelen ‘kiet’, als we ongeveer 60 kaarten à 15 euro verkopen.
Ruud legt uit dat hij met Lucy en Bas een stuk of 25 nummers uitgezocht heeft voor het theaterconcert. Maar er is nog veel te doen en veel te overdenken, meldt hij. Hij noemt onder meer de presentatie, het decor, de plek voor het orkest, de (nieuwe?) kleding, de choreografie. Hij wil in mei bijna klaar zijn met alle voorbereidingen. “Dus moeten we nu keihard werken en ons helemaal focussen op dit programma.”
Ruud wijst erop dat ook het werken met ieder een eigen microfoon veel tijd en oefening zal vergen. Hij meldt verder dat hij voor bijna 100 procent zeker een ‘perfecte lichtman’erbij kan halen. “Ik zie wel wat in dit project, wij horen in het theater thuis”, zo besluit hij zijn betoog.

Twee vragen worden aan de leden voorgelegd: Hoe verkopen we zoveel mogelijk kaartjes? En wie heeft er creatieve ideeën waarmee we aan de slag kunnen.
Wilfried stelt voor dat koorleden in plaats van bloemen of wijn een toegangskaartje meenemen naar verjaardagen van familieleden, vrienden en kennissen.
Marion stelt voor de regionale tv in te schakelen;
Helene opteert voor een grote, pakkende groepsfoto;
Ruud S. hoopt dat de choreografie niet te ingrijpend verandert of meer wordt. Hij wordt gerustgesteld: het wordt niet meer, eerder minder. Maar de choreografie moet dusdanig worden ingestudeerd, dat iedereen op zichzelf is aangewezen en niet kan ‘spieken’bij een ander.
Else vertelt met welke plannen de kledingcommissie bezig is: de basiskleding blijft zwart, er is een idee om de zwarte herenbloezen – die versleten zijn – te vervangen door gekleurde en dan in drie verschillende kleuren. De dames zouden dan alleen zwart moeten dragen met nog meer glitter-accessoires. Verder wordt bekeken of de dames in sommige gevallen weer een lange broek zouden mogen dragen en of de zwarte panty’s vervangen zouden moeten/kunnen worden door huidkleurige. De kledingcommissie komt ermee terug bij de leden.
Guido stelt een ‘preview’ voor : bijvoorbeeld een week of zo voor het optreden in De Schalm zingen op het plein in Veldhoven.
Else vraagt om een vaste ‘tune’voor het moment dat de koorleden na het concert van het podium af gaan. Die tune komt er, wordt beloofd.
Aart vraagt aandacht voor de aankleding van het podium.
Teade suggereert dat we iets kunnen doen met het buizenframe van onze banner.

Rondvraag:
Eric dankt iedereen voor de openheid, deze avond betracht.
Wilfried zegt het vervelend te vinden dat tijdens orkestrepetities veel tijd verloren gaat met het uitproberen van dingen. Hij suggereert die ‘uitprobeersels’te plannen tijdens de gewone koorrepetities.
Ruud heeft een vervelende mededeling: Huub heeft gemeld dat hij stopt bij Antwood. Huub vindt de muziek van Antwood moeilijk. Hij heeft er te weinig baat van, gezien de energie die hij erin moet stoppen. Ruud gaat op zoek naar een opvolger.
Joop vindt dat we –gezien ons geldelijk bezit – best 500 euro kunnen spenderen aan een professionele foto.
Verder stelt Joop voor om een nichtje van hem – dat een winkel drijft – flyers uit te laten delen.
Ruud S. stelt voor om als decor bij het theaterconcert de skyline van New York te nemen.
Anne-Marie wil graag elke week repeteren met ‘ieder-een-microfoon’. Ruud meldt dat dat niet al vanaf volgende week al kan, want de beslissing tot aanschaf van extra microfoons is nog niet formeel genomen.
Ruud M. tenslotte vraagt zich af waarom in het theaterconcert geen nummers van bijvoorbeeld Paul Simon zijn opgenomen. Die zitten er wel in, zo krijgt hij als antwoord, maar ze worden gezongen door New York Voices. En door Antwood, uiteraard.

Eric sluit hierna de vergadering.